Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     วันที่ 5-7กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ กรมทหารพรานที่ 23(ค่ายฝึกสิงห์ดำ) ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 08-09-2563 ] Hits:9

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี2563

     วันที่ 21 สิงหาคม องค์บริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี2563 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้” สืบสาน100ล้านต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มพื้นที่ป่าให้ชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โดยมีนางสุขสายใจ แผ้วพลสง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการองค์การบริการส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในตำบลแก้งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

[ 21-08-2563 ] Hits:38

พิธีมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจึงได้จัดพิธีมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ณ บ้านนายคำมี มิละวาน บ้านเลขที่ 94 บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

[ 22-07-2563 ] Hits:32

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ