สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประชาสัมพันธ์การให้บริการแอปพลิเคชัน “ตาสับประรด”

     ประชาสัมพันธ์การให้บริการแอปพลิเคชัน “ตาสับประรด” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ และป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Google Play สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

[ 02-05-2566 ] Hits:50

ประชาสัมพันธ์การให้บริการแอปพลิเคชันฉลาดเลือก “Smart Vote”

     ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันฉลาดเลือก “Smart Vote” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Google Play สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

[ 02-05-2566 ] Hits:22

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนเองแสดงเจตนารมณ์งดรับงดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566

     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนเองแสดงเจตนารมณ์งดรับงดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566 โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีนายบุญตรี จันทะนาค ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift...

[ 24-04-2566 ] Hits:4308

โครงการตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน ประจำปี 2566

     วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน ประจำปี 2566 ภายในงานได้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูง บายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้สูงในตำบลแก้งเป็นอย่างมาก

[ 17-04-2566 ] Hits:6

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ