สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

โครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง ประจำปี 2566

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายผ่อน เวทนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้จัดโครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยมีผู้เช้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 88 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันตามหลักการความพอเพียง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้

[ 28-02-2566 ] Hits:61

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

     ขอเชิญประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[ 07-02-2566 ] Hits:61

ตรวจประเมินผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด

     วันที่ 24 มกราคม 2566 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลงานฯ นายอำภรณ์ สิงห์คง กำนันตำบลแก้ง ณ บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายกองโท เสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม...

[ 24-01-2566 ] Hits:53

ร่วมทำบุญโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 12-01-2566 ] Hits:4072

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ