สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ตระเวนปลูกป่าชายแดน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา ตระเวนปลูกป่าชายแดน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักสงฆ์ป่าห่องคำ หมู่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 25-07-2565 ] Hits:39

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยนายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับประชาชนตำบลแก้ง เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำขนมให้แก่แม่บ้านและประชาชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ในตำบลแก้ง

[ 12-07-2565 ] Hits:30

โครงการถนนสายวัฒนธรรมขับเคลื่อนพลัง “บวร” ประจำปี 2565 วัดบ้านประหูต

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรรมขับเคลื่อนพลัง “บวร” ร่วมใจขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยสร้างสุขอย่างยั่งยืน ตามภารกิจ MOU ของกระทรวงมหาดไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะสงฆ์ เพื่อจัดหานมจืด ไข่สด ข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้กับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร บำรุงด้านโภชนาการของแม่และเด็ก มอบให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3...

[ 08-07-2565 ] Hits:36

กิจกรรมพรรษานี้ พี่เซาเหล้า

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ชมรมจักรยานเสือแก้งลำซอม นำทีมโดยกำนันอำภรณ์ สิงห์คง ร่วมปั่นจักรยานมอบธงแก่ผู้ใหญ่บ้านทั้งตำบล เพื่อเชิญชวนชาวตำบลแก้ง งดเหล้าเข้าพรรษา ในกิจกรรม "พรรษานี้ พี่เซาเหล้า"

[ 07-07-2565 ] Hits:34

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ