สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประชาสัมพันธ์การให้บริการแอปพลิเคชันฉลาดเลือก “Smart Vote”

     ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันฉลาดเลือก “Smart Vote” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Google Play สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

[ 18-10-2564 ] Hits:14

ประชาสัมพันธ์การให้บริการแอปพลิเคชัน “ตาสับประรด”

     ประชาสัมพันธ์การให้บริการแอปพลิเคชัน “ตาสับประรด” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ และป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store (แอปสโตร์) สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS (ไอโอเอส) และ Google Play (กูเกิลเพลย์) สำหรับระบบปฏิบัติการ Android (แอนด์ดรอย)

[ 18-10-2564 ] Hits:10

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

[ 15-10-2564 ] Hits:13

เปิดศูนย์ดูแลโควิดตำบลแก้ง รร.บ้านแก้ง 2564

     วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการ รพ.สต.แก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้าง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดศูนย์ดูแลโควิดตำบลแก้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแก้ง

[ 23-08-2564 ] Hits:37

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ