สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2567

     งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2567 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง- แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือนมกราคม 2567- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ก่อนวันที่ 1 เดือนเมษายน 2567- แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนเมษายน 2567- ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน 2567- ผ่อนชำระภาษี งวดที่ 1 เดือนมิถุนายน 2567 งวดที่ 2...

[ 06-12-2566 ] Hits:12

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

     ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)       งานบริการของศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) งานบริการประชาชน : https://www.dla.go.th/oss.htm

[ 06-11-2566 ] Hits:90

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”ประจำปีงบประมาณ 2566

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ พื้นที่วัดป่าบ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสา และชมรมงดเหล้าเข้าพรรษา ( พรรษานี้พี่เซาเหล้า ปี4 ) ร่วมกับวัดป่าบ้านแก้งได้ร่วมใจบูรณาการปลูกต้นไม้และปลูกป่าฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

[ 19-09-2566 ] Hits:141

มอบบ้านผู้สูงอายุ

     วันที่ 12 และ 14 กันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมมอบบ้านให้กับนายจันดี พรมวิชัย ผู้สูงอายุบ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 และนายโป่ง อาจรี ผู้สูงอายุบ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566

[ 14-09-2566 ] Hits:266

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ