Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562

     วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน ซึ่งการอบรมโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

[ 17-09-2562 ] Hits:84

โครงการหมู่บ้านน่าชม ตำบลแก้งน่าอยู่ พ.ศ.2562

     วันที่ 20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการหมู่บ้านน่าชม ตำบลแก้งน่าอยู่ เพื่อให้ชุมชนและประชาชนมีการกำจัดขยะ ดูแลบ้านให้สะอาดทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน มีการพัฒนาบ้านเรือนให้ปราศจากพาหะนำโรค เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคีในหมู่ประชาชน

[ 16-09-2562 ] Hits:82

โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

     วันที่ 2 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี และสามารถระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

[ 16-09-2562 ] Hits:83

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ