กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธนพรรณ อุดมดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 081-2351038

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวนุชธิดา เพียรสมบัติ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางมาลัย ใกล้ฝน

ครู

นางสาวภัทรจิต อุทา

ครู

นางนันทนิจ สุวอ

ครู

ว่าง

ครู

นางสาวชนิสรา อินอร่าม

ครู

ว่าง

ครู

นางเสาวลักษณ์ ทาโคตร

ครู

นางพิมพา คำวิชา

ครู

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางวันนา กุลโท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมาลัยภรณ์ คำมี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอ้อมใจ แพงศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฐธิดา สืบภา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนพภัสสร แสงชาติ

ผู้ดูแลเด็ก

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ