สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายแดง พลภักดิ์

ประธานสภา

นายซุย ศรีแก้ว

รองประธานสภา

นายสมชาติ พรมดี

เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นายทรงฤทธิ์ ภาโว

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายสมพร คำลอย

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายสมดี ศรีนวล

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายคำพันธ์ วรศาสตร์

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายนิ้ม แพงพรมมา

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายสายทอง คณานิตย์

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายถาวร สามิลา

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายบัวขาน ผกาสี

ส.อบต. หมู่ที่ 10

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ