Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

     วันที่ 12 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในตำบลแก้งเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน และทางกองคลังได้ออกบริการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชนที่มาร่วมประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นเพื่อต้องการนำโครงการต่างๆ ไปพัฒนาหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยผ่านมติเห็นชอบโครงการต่างๆ จากประชาชนในตำบลแก้ง

[ 05-03-2562 ] Hits:29

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร ในการนี้สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะความเข้าใจในนโยบายและทิศทางในการกำจัดขยะในชุมชนตามหลัก 3RS...

[ 06-02-2562 ] Hits:60

โครงการ ท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมมือพัฒนา สามัคคีร่วมใจ ประจำปี พ.ศ.2562

     วันที่ 18 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดยนางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้ต้อนรับ นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในการกำหนดตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการ ในโครงการ ท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมมือพัฒนา สามัคคีร่วมใจ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 18-01-2562 ] Hits:56

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ