Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

     วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี 2561 ณ ศููนย์ฝึกอบรมสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบถึงวิธีการปฏิบัติขั้นตอนและตระหนักถึงบทกำหนดโทษ อันเกิดจากการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

[ 17-12-2561 ] Hits:516

วันปิยมหาราช ประจำปี 2561

     วันที่ 23 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ภายในพิธีได้มีเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนร่วมวางพวงมาลา โดยมีนายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาครั้งนี้

[ 23-10-2561 ] Hits:560

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561

     วันที่ 12 - 27 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รับความสนใจจากประชาชนในตำบลแก้งเข้าร่วมประชุมป ได้ออกบริการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชนที่มาร่วมประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นเพื่อต้องการนำโครงการต่างๆ ไปพัฒนาหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยผ่านมติเห็นชอบโครงการต่างๆ จากประชาชนในตำบลแก้ง

[ 29-03-2561 ] Hits:552

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ