Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการป้องกันภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย

     วันที่ 8 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการป้องกันภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยมีนางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ เพื่อให้เด็กที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ และทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ำ เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานในการว่ายน้ำ และการลอยตัวเพื่อเอาตัวรอดในน้ำได้

[ 10-06-2562 ] Hits:1

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแก้ง ประจำปี 2562

     วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแก้ง ประจำปี 2562 โดยมีนางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้าน โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและช่วยกันดูแล โดยมีผู้สูงอายุในตำบลแก้งสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

[ 10-06-2562 ] Hits:1

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2562

     วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลแก้ง โดยมีบริการตัดผมชาย - หญิง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ออกบริการจัดเก็บภาษี รับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดและผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

[ 13-05-2562 ] Hits:122

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ