สำนักงานปลัด

นางสาวกิ่งแก้ว อินทรกำแหง

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 081-2351042

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวสุพรรณี สุทธิกรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ่าเอกรุ่งนิรันด์ เตโพธิ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายศักดิ์ชัย แสวงดี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวปฐมาวรรณ กล้าหาญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุริวัลย์ คำมี

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวจิราภรณ์ พลภักดิ์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวละมัย ทารินทร์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางจินตนา สอนอาจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายสมยศ ศรีคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางทุเรียน สมสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเพ็ญพักตร์ ขุมคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวาสนา บุดดาโจม

แม่ครัว (ทักษะ)

นายทองสา สองวงศ์

พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ)

นายธีระวัฒช์ มาลี

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ