หัวหน้าส่วนราชการ

นายเชาวลิต ศาลาน้อย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 081-2351043

นายพีระพงศ์ ปวะภูโต

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 081-2351042

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวกิ่งแก้ว อินทรกำแหง

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 081-2351041

นางกรรณิกา ปวะภูโต

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 081-2351039

นายยุทธพงษ์ ปราบชมภู

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 081-2351040

นางสาวธนพรรณ อุดมดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 081-2351038

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ