โครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง ประจำปี 2566

วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2566 16:02

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายผ่อน เวทนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้จัดโครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยมีผู้เช้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 88 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันตามหลักการความพอเพียง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ