ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

วันจันทร์, 27 ธันวาคม 2564 15:06

     งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2564
- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ก่อนวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
- แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน ภายในเดือนเมษายน 2565

ภาษีป้าย
- ยื่นแบบแสดงรายการ (ภป.1) เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565
- ระยะเวลาชำระภาษี ภายในวันที่ 15 นับแต่วันได้รับแจ้งประเมิน
- ไม่ยื่นแบบตามเวลาที่กำหนด เงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้าย
- ไม่ชำระตามเวลาที่กำหนด เงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของภาษีป้าย
ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ อบต.แก้ง งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร 045-252734

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ