Hot News :

ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธาณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2566 16:09

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธาณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้พัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กรกฎาคม 2566

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ