วันอังคาร, 17 กันยายน 2562 14:34

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารสว่นตำบลแก้ง ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จึงประกาศให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ทราบ และให้ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชี้เขตที่ดินและให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประะเมินภาษี ต่อเจ้าพนักงานสำรวจโดยออกดำเนินการสำรวจระหว่างห้วง เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ