วันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2562 16:00

ก่อสร้างบ่อพักน้ำและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 (สายแก้ง-โพนดวน)

      ก่อสร้างบ่อพักน้ำและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 (สายแก้ง-โพนดวน)

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ