วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563 11:41

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮตาก

      โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮตาก ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 17.00เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด)

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ