วันพฤหัสบดี, 17 กันยายน 2563 15:56

ขุดลอกหนองอีกาบ บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5

      ขุดลอกหนองอีกาบ บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน กว้าง 60.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,900 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด)

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ