วันอังคาร, 01 ตุลาคม 2562 13:37

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง อาศัยความตามระบเียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 1 ข้อ 7 และข้อ 19 ในแต่ละปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้งสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลอง และตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ