พิธีอัญเชิญพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก

     วันพฤหัสบดีที่ 17-21 กันยายน 2563 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกจากวัดโนนแคน หมู่ 2 บ้านโนนแคน ตำบลตบหู ไปยังวัดบ้านแก้ง บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำพิธีสวดชัยมงคลคาถา เจริญพระพุทธมนต์และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมสักการะ อนุโมทนาบุญ แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ระลึกถึงคุณงามความดีของพระศรีสุระที่ได้มาสร้างบ้านแปงเมืองให้เมืองเดชอุดมได้มีความเจริญ รุ่งเรืองมากว่า 175 ปี (พ.ศ.2388-2563) โดยมี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายการพัฒนาอำเภอเดชอุดม ทุกภาคส่วน ทายาทพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวเดชอุดมเข้าร่วมพิธี

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ