พิธีมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจึงได้จัดพิธีมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ณ บ้านนายคำมี มิละวาน บ้านเลขที่ 94 บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ