โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

     วันที่ 2 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี และสามารถระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ