โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561

     วันที่ 12 - 27 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รับความสนใจจากประชาชนในตำบลแก้งเข้าร่วมประชุมป ได้ออกบริการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชนที่มาร่วมประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นเพื่อต้องการนำโครงการต่างๆ ไปพัฒนาหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยผ่านมติเห็นชอบโครงการต่างๆ จากประชาชนในตำบลแก้ง

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ