สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริหาร

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
- การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายประจำปี 2562
จำนวน
11
ครั้ง
- การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีฉุกเฉิน
จำนวน
12
ครั้ง
- การฉีดล้างลอกคลองระบายน้ำโรงเรียนและวัด
จำนวน
20
ครั้ง
- ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ (สวนยางพาราและทุ่งนา)
จำนวน
19
ครั้ง
การใช้บริการชำระภาษี
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จำนวน
110
ราย
- ภาษีบำรุงท้องที่
จำนวน
1,434
ราย
- ภาษีป้าย
จำนวน
55
ราย
- ชำระค่าธรรมเนียม
จำนวน
62
ราย
งานบริการด้านช่าง
- งานระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
จำนวน
11
ราย
- งานให้บริการสาธารณะด้านไฟฟ้า
จำนวน
6
ครั้ง

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ