สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริหาร

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
- การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายประจำปี 2561
จำนวน
19
ครั้ง
- การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีฉุกเฉิน
จำนวน
19
ครั้ง
- การฉีดล้างลอกคลองระบายน้ำโรงเรียนและวัด
จำนวน
14
ครั้ง
- ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ (สวนยางพาราและทุ่งนา)
จำนวน
4
ครั้ง
การใช้บริการชำระภาษี
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จำนวน
128
ราย
- ภาษีบำรุงท้องที่
จำนวน
1,546
ราย
- ภาษีป้าย
จำนวน
66
ราย
งานบริการด้านช่าง
- งานระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
จำนวน
13
ราย
- งานให้บริการสาธารณะด้านไฟฟ้า
จำนวน
24
ครั้ง

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ